Bima Al Ayman Modjo
TENTANG BIMA AL AYMAN MODJO
Tempat/Tgl. Lahir : Sleman, 09 Oktober 2005
Tahun Bergabung : 2018
Kategori Pertandingan : Tunggal Putra
Tangan (Kiri/Kanan) : Kanan
Bagaimana mengawali karir bulu tangkis :

Melihat anak-anak kecil bermain bulutangkis, langsung tertarik