Joyireh Avi Manasye
TENTANG JOYIREH AVI MANASYE
Tempat/Tgl. Lahir : Bandung, 27 Mei 1998
Peringkat Dunia :

Tunggal Putra


Peringkat Nasional :

Tunggal Putra


Email : Joydechamp@email.com
Tahun Bergabung : 2009
Kategori Pertandingan : Tunggal Putra
Tangan (Kiri/Kanan) : Kanan
Tinggi Badan : 149
Bagaimana mengawali karir bulu tangkis :

Di ajak ayah main bulutangkis pada hari minggu